tulipanboblen

Tulipanboblen: Da en bondegård kunne købes for tulipanløg

0 Comments

Denne historiske artikel er udgivet i samarbejde med aktieskole.com

Der er rigtig mange ting, som man skal vide omkring samfundsøkonomi, og hvilke fænomener, der findes indenfor dette område. Der er rigtig mange fagbegreber, som kan være nyttige at vide noget om, men som også kan hjælpe en i forhold til, hvordan markedet vil udvikle sig.

Her kan man blandt andet kigge på en overophedning af en økonomi eller økonomiske bobler. Her kan begge fænomener have stor indflydelse på verdensøkonomien, økonomien i et land eller blot økonomien i et marked.

Det er derfor vigtigt, at stater og andre aktører er meget opmærksomme på eventuelle pludselige stigninger eller fremgang i økonomier. På den måde vil man kunne undgå mange alvorlige bobler i en økonomi.

Hvad er overophedning af en økonomi?

Når man snakker om overophedning af en økonomi, så betyder det egentlig, at efterspørgslen af en vare eller tjeneste overstiger udbuddet.

Det kan være, at man ikke kan producere nok af varen, eller at et samfund mangler arbejdskraft. Hvis man mangler arbejdskraft, så kan de ansatte kræve mere i løn, da virksomhederne ikke har andre muligheder. Det betyder så, at man betaler mere for det samme produkt.

Herved sker der inflation, hvilket betyder at priserne for varer og tjenester i et samfund vil stige. Det er ved en overophedning et problem, at en økonomi vokser for hurtigt.

Hvad er en boble?

Kigger man nærmere på en boble i en økonomi, så taler man op, at prisen på en speciel vare eller andet stiger voldsomt. Det er i sig selv ikke et problem, hvis stigningen skyldes en teknologisk udvikling eller anden forbedring af produktet. Problemet opstår, hvis prisstigningen ikke skyldes reel værdi eller varens egentlige egenskaber.

Hvis prisen udelukkende stiger grundet en tiltro at prisen vil fortsætte med at stige, så taler man om en boble. En boble kan opstå på et marked og kan pludselig sprænge, hvilket vil få priserne til at falde meget voldsomt.

Det vil ofte medføre, at virksomheder vil fyre folk, hvilket vil få forbruget til at gå i stå grundet den store usikkerhed, samt frygt for, at man selv mister sit arbejde og derved miste sin indkomst.

Tulipanboblen i Holland

Tulipanen kom til Holland i 1562, og den blev meget hurtig populær i Holland grundet dens flotte udseende. Tulipanløgene var meget svære at masseproducere, hvilket betød at udbuddet af dem ikke var særligt store. Efterspørgslen var derimod rigtig stor, hvilket sendte prisen i vejret.

Mange hollændere tjente rigtig mange penge rigtig hurtigt på at dyrke tulipanløg og solgte dem. Da prisen steg, så blev der skabt et marked for løgene, hvor man handlede dem som værdipapirer.

Det betød, at mange ofte ikke havde set deres tulipanløg inden de købte dem. Da priserne til sidst var så høje, at næsten ingen kunne købe flere sprang boblen. Markedet blev præget af uro og prisen faldt med 99,99% procent på kort tid.

Konsekvenser af Tulipanboblen

Da tulipanboblen sprang, medførte det, at rigtig mange stod med værdiløse værdipapirer. Det betød også, at mange nægtede at betale for deres tulipanløg og deres værdipapirer, som de havde skrevet under på at købe på forhånd til en fastsat pris. Det betød, at folk generelt set mistede tilliden til hinanden.

Det svækkede en meget vigtig faktor i økonomien, nemlig tilliden til hinanden. Tillid er rigtig vigtigt, da det er med til at fremme handlen, samtidigt med, at man ikke skal bruge midler på at beskytte sig mod snyd, fordi man ikke stoler på andre.

Det skabte stor ustabilitet i økonomien i mange år frem og fik mange handelsmænd til at tænke sig om en ekstra gang om, hvem de handlede med, og hvilket produkt de rent faktisk købte.

Andre kendte bobler i økonomien

Der har igennem tiden været rigtig mange forskellige økonomiske bobler. Mange kender til børskrakket på Wallstreet, som indledte den store depression i USA i 1930´erne.

Herudover har der også været store økonomiske bobler tættere på i dag. En meget alment kendt boble er DotCom-boblen også kaldt IT-boblen. Den gik ud på, at der fra 1999-2002 skete en meget stor udvikling på det teknologiske område i USA. Derfor steg aktierne i IT-firmaer voldsomt.

Boblen sprang i 2001-2002 og medførte et fald på 78% på Nasdaq-indekset. Det betød, at rigtig mange mennesker mistede mange af deres penge. Den nok mest kendte boble er boligboblen i 2008, som ledte op til den globale finanskrise.

Derfor opstod finanskrisen

Efter IT-krisen sker der et økonomisk opsving. Renten var rigtig lav, hvilket gjorde det meget nemt at låne penge. Boligpriserne stiger, da næsten alle låner penge og køber nye huse.

Amerikanske banker laver såkaldte Subprimelån, hvilket basalt set var lån til familier uden en særlig stærk økonomi. Renten var her sat lavt for dem, men ville stige over tid. Den Amerikanske Centralbanken sætter så gradvist renten op for at stoppe den store lånefest.

Dette medfører så, at alle de familier med subprimelån ikke kan betale deres lån tilbage til bankerne. Det medfører så, at bankerne taber rigtig mange penge, da de ikke kan få deres penge tilbage fra de tvivlsomme subprimelån. De store tab gør, at store banker som Freddie Mac og Fannie Mae nationaliseres.

Det betyder at staten aktivt går ind og overtager banken.

Lehman Brothers går konkurs

En anden meget stor bank, Lehman Brothers, mister også rigtig mange penge. Da denne bank går konkurs, da staten vælger ikke at redde den bliver der sat en kæmpe lavine i gang. Ingen havde troet, at staten ville lade en bank gå konkurs på dette tidspunkt.

Efter konkursen af Lehman Brothers, så fryser Interbankmarkedet. Det betyder at banker nu ikke vil låne penge til hinanden indbyrdes. De amerikanske banker går så skiftevis konkurs, hvilket spreder sig til resten af verden grundet globaliseringen.

Det globale Interbankmarkedet fryser herefter, samtidigt med at man ser aktiekurser overalt i verden gå i bund, samtidigt med et kæmpe fald i BNP over hele verden. Alle lande hjælper her hinanden og igangsætter forskellige hjælpepakker, som skal genstarte verdensøkonomien.

Det lærte vi af Tulipankrisen og Finanskrisen

Vi har i dag lært rigtig meget af både Tulipankrisen og Finanskrisen. Vi har lært, at man skal holde øje med pludselige lønstigninger eller prisstigninger i et samfund.

Det kunne her være spekulation i tulipanløgenes priser eller værdiløse lån til køb af boliger. Man skal altså være opmærksom på bobler i markedet. Herudover har vi lært, at det er meget vigtigt at regulere økonomien.

Man ønsker ikke for stor økonomisk vækst, da man i dette tilfælde vil opleve inflation, hvilket kan skabe overophedning af en økonomi og derved betyder krisetider.

Man skal sørge for igennem pengepolitik og finanspolitik, at der er styr på økonomien og altid holde øje med den.

Det kan vi bruge viden om bobler til i vores investering

Ens viden omkring bobler i økonomien kan være rigtig brugbar i forhold til ens investering. Hvis man kan forudsige, at et marked ser ud til at være en boble, så vil man i høj grad undgå at investere i dette marked.

Det så man blandt andet et eksempel i USA under finanskrisen, hvor enkelte gennemskuede boblen i boligmarkedet og tjente rigtig mange penge, da boblen sprang og finanskrisen spredte sig til resten af verden. Læs mere på https://aktieskole.com/ for at få flere tips og viden om økonomi.

Related Posts